VRI-smart är en utbildning där du lär dig att förebygga vårdrelaterade infektioner.

Starta

Denna webbutbildning är framtagen av Strama Stockholm i samverkan med specialister i vårdhygien från flera regioner i Sverige och det Vinnovafinansierade projektet VRI Proaktiv. E-learning av Learnways.

Klicka här för att komma till webbutbildningen Antibiotikasmart.